Abdurrahman Önül – Bilal-i Habeşi

admin

179

Yok

Abdurrahman Önül – Bilal-i Habeşi

Candan bağlı îdî o hak resule
Bîlalî habeşî garîp bîr köle
Öyküsü dolaşır dîllerden dîle
Bîlalî habeşî o büyük însan
Öyküsü dolaşır dîllerden dîle
Bîlalî habeşî o büyük însan

Yatırdılar onu kızgın kumlara
Vücudunu boyadılar kanlara
Canım kurban bîlal gîbî canlara
Bîlalî habeşî o büyük însan
Canım kurban bîlal gîbî canlara
Bîlalî habeşî o büyük însan

Vura vura vücudunu soydular
Üzerîne büyük taşlar koydular
Bîlalîn el hak deyîşîn duydular
Bîlalî habeşî o büyük însan
Bîlalîn el hak deyîşîn duydular
Bîlalî habeşî o büyük însan

Ebubekîr satın aldı o canı
Azad ettî o yîğît kahramanı
Çok sevîndî alemlerîn suıltanı
Bîlalî habeşî o büyük însan
Çok sevîndî alemlerîn suıltanı
Bîlalî habeşî o büyük însan