Allah Der

admin

75

Yok

Allah Der

Dağ Allah der, taş Allah der
Gül Allah der, kuş Allah der
Canlı cansız ne var ise
Âlem aşkıyle Allah der..
****
Bu gece içim yanıyor,
Deli gönül bulanıyor,
Kâinat Hakkı arıyor,
Allah Allah diye diye..
****
Dağ Allah der, taş Allah der
Gül Allah der, kuş Allah der
Canlı cansız ne var ise
Âlem aşkıyle Allah der..
****
Karınca çalışır durur,
Sular akar akar kurur
Derviş sinesine vurur..
Allah Allah diye diye..
****
Dağ Allah der, taş Allah der
Gül Allah der, kuş Allah der
Canlı cansız ne var ise
Âlem aşkıyle Allah der..
****
Güller Allah deyi açar,
Mis kokularını saçar,
Kuşlar kanat açıp uçar
Allah Allah diye diye..
****
Dağ Allah der, taş Allah der
Gül Allah der, kuş Allah der
Canlı cansız ne var ise
Âlem aşkıyle Allah der..
****
Arı balı yapar aşk ile
Arıdır bala vesile
Tüm kainat gelir dile..
Allah Allah diye diye..