Düğün

admin

72

Yok

Düğün

Gelir düğün alayı tez yoğurun kınayı

Çağır dost akrabayı bu ne güzel düğündür

Çağır dost akrabayı bu ne güzel düğündür

Eline al mendili, gönlüne yak kandili

Bu düğün ilahili bu ne güzel düğündür.

Bu düğün ilahili bu ne güzel düğündür.

 

Vur defe Allah diye üfle ney’e aşk ile

Kaside ilahi ile bu ne güzel düğündür.

Vur defe Allah diye üfle ney’e aşk ile

Kaside ilahi ile bu ne güzel düğündür.

 

Gelini getirsinler, damadı getirsinler

Muradına ersinler, bu ne güzel düğündür.

Muradına ersinler, bu ne güzel düğündür.

Damadı getirmişler eline gül vermişler,

Gelini süslemişler, bu ne güzel düğündür.

Gelini süslemişler, bu ne güzel düğündür.

 

Vur defe Allah diye üfle ney’e aşk ile

Kaside ilahi ile bu ne güzel düğündür.

Vur defe Allah diye üfle ney’e aşk ile

Kaside ilahi ile bu ne güzel düğündür.

 

Allah’ın emri ile peygamberin kavliyle

Şahit olsun gelenler bu ne güzel düğündür.

Şahit olsun gelenler bu ne güzel düğündür.

 

Seyre gelir melekler, kabul olur dilekler

Allah diyen yürekler, bu ne güzel düğündür.

Allah diyen yürekler, bu ne güzel düğündür.

 

Vur defe Allah diye üfle ney’e aşk ile

Kaside ilahi ile bu ne güzel düğündür.

Vur defe Allah diye üfle ney’e aşk ile

Kaside ilahi ile bu ne güzel düğündür.

 

Vur defe Allah diye üfle ney’e aşk ile

Kaside ilahi ile bu ne güzel düğündür.

Vur defe Allah diye üfle ney’e aşk ile

Kaside ilahi ile bu ne güzel düğündür.

Bu ne güzel düğündür.