Sevdim Seni Mabuduma

admin

38

Yok

Sevdim seni mabuduma canan diye sevdim.
Bir ben değil âlem sana hayran diye sevdim.
****
Mahşerde nebiler bile senden medet ister.
Gül yüzlü melekler sana hayran diye sevdim.
****
Evlad-u iyalden geçerek Ravzana geldim.
Ahlakını methetmede Kur’an diye sevdim
****
Derd-i firake derman arardım derd-i firake dermane geldim
Derdimi bildim derdimi bildim dermana geldim dermana geldim
Aşkınla buldum ben muhabbeti bunda şükran bunda şükran divana geldim
Aşkınla buldum ben muhabbeti bunda şükran divana geldim