Sevdim Seni

admin

70

Yok

Sevdim Seni

Sevdim seni mabuduma Canan diye sevdim.
Bir ben değil âlem sana Hayran diye sevdim.
****
Evlad-u iyalden geçerek Ben Ravzana geldim.
Ahlakını meth etmede Kur’an diye sevdim
****

Gönül hûn oldu şevkinden, boyandım yâ Rasûlallah

Ezel bezminde bir dinmez, figandım ya Rasulallah

Cemâlinle ferahnâk et ki yandım yâ Rasûlallah

Medet ya Tabibel Kulub

****
Kurbanın olam Şah-ı Resul Kovma kapından
Didarına müştak olan Yezdan diye sevdim.
****
Mahşerde nebiler bile Senden medet ister.
Gül yüzlü melekler sana Hayran diye sevdim.