Yatarken Okunacak Duâ

admin

84

Yok

Yatarken Okunacak Duâ

Yatarken Okunacak Duâ

Yatarken kendimize veya çocuğumuza gece korkmaması için okunacak dua. Gece şeytanın şerrinden korunmak için gece uyumadan önce mutlaka bu duayı okuyalım.

 

Bi’smike’llâhümme emûtu ve ehyâ, Allâ-hümme eslemtü nefsî ileyke ve veccehtü vechî ileyke ve fevvaztü emrî ileyke ve-elce’tü zahrî ileyke rağbeten ve rahbeten ileyke lâ melcee velâ mencee minke illâ ileyke âmentü bi-kitâbike ellezî enzelte ve nebiyyike’llezî erselte.”

Türkçe Anlamı:

Ey Allâh’ım! Senin isminle ölür ve Senin isminle dirilirim. (Uyurum ve uyanırım). Allâh’ım! Kendimi Sana teslim ettim, yüzümü Sana çevirdim, işimi Sana ısmarladım, Sana i‘timâd ettim, Seni dilerim ve Senden korkarım, Senden başka sığınacak, Senden başka kurtaracak yoktur. Kurtarmak ve himâye etmek ancak Sana aittir. Allâh’ım! İndirdiğin kitabına inandım ve gönderdiğin Peygamberine îman ettim.